تعبیر خواب سوره الواقعه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الواقعه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الواقعه

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره واقعه مي خواند، دليل است از گناهان توبه نمايد.

ابراهيم كرماني گويد :

توفيق طاعت يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

طالع سعد يابد از طاعت بر حق تعالي.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.