تعبیر خواب سوره المنافقون

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره المنافقون » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره المنافقون

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره منافقون مي خواند، دليل كند كه پنهان منافقي كند.

ابراهيم كرماني گويد :

در دل هواي منافقون دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

از منافقي توبه كند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.