تعبیر خواب سوره المدّثر

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره المدّثر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره المدّثر

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره المدثر مي خواند، دليل است عمل صالح كند و بدي كسي را در دل نگاه ندارد.

ابراهيم كرماني گويد :

در كار راستي نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

سيرت و راه راست جويد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.