تعبیر خواب سوره المجادله

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره المجادله » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره المجادله

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر ديد سوره مجادله مي خواند، دليل است او را با زنان خصومت افتد.

ابراهيم كرماني گويد :

مجادله كند با همه كس در راه دين.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

دشمني با اهل خانه نمايد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.