تعبیر خواب سوره المؤمنون

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره المؤمنون » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره المؤمنون

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه سوره مومنون مي خواند، دليل كه با مومنان در بهشت شود.

ابراهيم كرماني گويد :

فضل و درجات يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

امانتش قوي بود و سيرتِ خوب اختيار كند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.