تعبیر خواب سوره الفتح

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الفتح » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الفتح

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر ديد سوره فتح مي خواند، دليل است حق تعالي او را نصرت دهد و در خيرات بر وي گشاده شود.

ابراهيم كرماني گويد :

ايزد تعالي گناه او را عفو نمايد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

حق تعالي او را در جهان توفيق دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.