تعبیر خواب سوره الطور

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الطور » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الطور

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر ديد سوره طور مي خواند، خداي تعالي او را بر دشمن ظفر دهد و ايشان را قهر نمايد.

ابراهيم كرماني گويد :

حق را ياري دهد و باطل را قهر نمايد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

در مكه مجاور شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.