تعبیر خواب سوره الزمر

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الزمر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الزمر

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره زمر مي خواند، دليل كه حق تعالي گناهش را عفو فرمايد.

ابراهيم كرماني گويد :

خاتمت كارش به سعادت بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

كارش بلند و دينش قوي گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.