تعبیر خواب سوره الرحمن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الرحمن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الرحمن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره رحمن مي خواند، دليل است از سخنهاي دروغ اجتناب نمايد.

ابراهيم كرماني گويد :

سيرت نيك و راه دين گزيند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

مال يابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.