تعبیر خواب سوره الذاريات

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الذاريات » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الذاريات

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر ديد سوره الذاريات مي خواند، دليل كه حق تعالي او را توفيق دهد، به كارهاي صالح.

ابراهيم كرماني گويد :

كارهاي دشوار بر وي آسان گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

حق تعالي او را صلاحيت بخشد و از كشت و زرع بهره مند شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.