تعبیر خواب سوره الحديد

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الحديد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الحديد

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره حديد مي خواند، دليل كه روزي به رنج و سختي يابد.

ابراهيم كرماني گويد :

توفيق طاعت يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

در راه دين ستوده شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.