تعبیر خواب سوره الحج

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الحج » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الحج

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره حج مي خواند. دليل كه مالش را در راه حق تعالي صدقه كند.

ابراهيم كرماني گويد :

كارهاي پسنديده كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

در راه زهد و عبادت يگانه شود و در راه دين مجتهد شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.