تعبیر خواب سوره الحجر

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الحجر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الحجر

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند سوره حجر مي خواند، نزد حق تعالي پسنديده بود.

ابراهيم كرماني گويد :

هر اميدي كه دارد بيابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

جاهش پيش خلق بيفزايد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.