تعبیر خواب سوره الحجرات

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الحجرات » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الحجرات

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر ديد سوره حجرات مي خواند، دليل است مردمان را به القاب بخواند و غيبت ننمايد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر ديد سوره حجرات مي خواند، دليل است كه آزار كسي نجويد و دلِ همه كس نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر ديد سوره حجرات مي خواند، دليل است كه با مردمان پيوند و دوستي جويد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.