تعبیر خواب سوره الحاقه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الحاقه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الحاقه

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره الحاقه مي خواند، دليل كه بر نعمت و مالي كه حق تعالي داده باشد ترسد.

ابراهيم كرماني گويد :

سيرتِ حق گزيند و ناصرِ حق گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

در طريقِ حق كوشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.