تعبیر خواب سوره التين

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره التين » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره التين

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره والتين مي خواند، دليل كه نيك سيرت بود و خوب كردار شود.

ابراهيم كرماني گويد :

مال و نعمت بر وي فراخ گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

از سختي فرج يابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.