تعبیر خواب سوره التوبه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره التوبه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره التوبه

 

محمدبن سيرين گويد :

سوره توبه درخواب خواندن، دليل كه توبه نصوح كند از هر گناه.

ابراهيم كرماني گويد :

سرانجام كارش خير و خرمي بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

خواندن سوره توبه در خواب ، محبوب و مقبول شدن در ميان مردم است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.