تعبیر خواب سوره التغابن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره التغابن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره التغابن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه سوره تغابن ميخواند، دليل كه صدقات بسيار كند.

ابراهيم كرماني گويد :

ضعفا را دستگيري كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

مستقيم الحال گردد و قول راست دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.