تعبیر خواب سوره الانفال

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الانفال » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الانفال

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره انفال مي خواند بر دشمنان ظفر يابد وغنيمت بي حد ومال بسيار حاصل کند .

ابراهيم كرماني گويد :

قدر جاه و بلندي يابد وکارش به نظام شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

خواندن سوره انفال در خواب ، خوشبخت و دولتمند شدن است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.