تعبیر خواب سوره الانبياء

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره الانبياء » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره الانبياء

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره انبيا مي خواند، دليل كه حق تعالي او را علم و سيرت بخشد.

ابراهيم كرماني گويد :

اقبال دو جهاني يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

عالم و دانا گردد و بعد از رنج و مشقت راحت و آساني يابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.