تعبیر خواب سوره ابراهيم

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره ابراهيم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره ابراهيم

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند سوره ابراهيم مي خواند، دليل كه مادام به خير و طاعت مشغول شود.

ابراهيم كرماني گويد :

دنياي او نيكو باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

نزد خداي تعالي عزيز و گرامي بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.