تعبیر خواب سرمه دان

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سرمه دان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سرمه دان

 

محمدبن سيرين گويد :

سرمه دان در خواب ، زني بود كه هميشه خداي را به ياد دارد و مردمان را به راه دين خواند. اگر بيند كه سرمه داني داشت، دليل كه زني را بدين صفت بخواهد. اگر بيند كه سرمه دان او بشكست، دليل كه زن او هلاك گردد.

جابر مغربي گويد :

سرمه دان به خواب، زني بود با امانت. اگر بيند كه سرمه داني داشت، دليل است كه او را با زن ديندار صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند كه سرمه دان بشكست يا ضايع گرديد، دليل كه از صحبت زني ديندار جدا افتد. اگر بيند كه سرمه داني را بخريد، دليل است كه كنيزكي ديندار بخرد و باامانت بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *