تعبیر خواب سرما

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سرما » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سرما

 

محمدبن سيرين گويد :

سرما در خواب رنج و مضرت است. اگر درخواب ديد كه سرما يافت، دليل كه به قدر سرما درويشي و تنگدستي يابد. اگر ديد سرما تن او را گزند رسانيد، دليل كه وي رااز خويشان رنج و مضرت رسد. اگر ديد سرما تن او را خشك گردانيد، دليل كه زود هلاك شود يا كسي از خويشان وي بميرد.

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن هر نوع سرما زيان باشد

آنلي بيتون مى ‏گويد :

اگر خواب ببينيد از سرما رنج مي بريد ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب سلامت و ديگر امور مربوط به خود باشيد ، دشمنان براي نابودي شما در حال كشيدن نقشه اند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.