تعبیر خواب ستايش

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ستايش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ستايش

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد مورد ستايش قرار گرفته ايد ، تعبيري اين چنين دارد كه به مقامي بالاتر خواهيد رسيد ولي با اين حال علاقة خود را نسبت به همكاران قبلي از دست نميدهيد .

2ـ اگر كشاورزي خواب ببيند به ستايش خدا يا خانواده اش مي پردازد ، علامت آن است كه محصولات فراواني به دست خواهد آورد و همچنين همسايگاني مهربان و باصفا . اگر تجار چنين خوابي ببينند ، دلالت بر آن دارد كه با فريب و نيرنگ چيزي عايدشان نمي شود .

3ـ اگر دختري خواب ببيند زندگي خود را صرف ستايش و پرستش از مذهبي كرده است ، علامت آن است كه شوهري نجيب و مهربان نصيبش خواهد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.