تعبیر خواب ساروج

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ساروج » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ساروج

 

اگر در خواب بيند كه ساروج خورد، دليل است با مردي سخن لطيف گويد. اگر بيند كه ساروج مي كند، تاويلش به خلاف اين است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن ساروج به خواب، بر سه وجه است. اول: سخن لطيف. دوم: مدارا نمودن. سوم: رضاي مردم جستن .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.