تعبیر خواب زردی ها

 

برای مشاهده « تعبیر خواب زردی ها » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب زردی ها

 

محمدبن سيرين گويد :

جمله زردي ها در خواب ، دليل بر درد و بيماري است از جامه ها و خوردني ها و ميوه ها. اگر بيند جامه زرد پوشيده است، يا طعامي يا ميوه زردي ميخورد، دليل بر بيماري و رنج و اندوه كند .

جابر مغربي گويد :

اگر بيند با جامه زرد طعام زرد ميخورد بيماري است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.