تعبیر خواب روشنایی آتش

برای مشاهده « تعبیر خواب روشنایی آتش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب روشنایی آتش

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي در خواب روشنایی آتش ببيند ، چنانكه بدان روشنایی راه توان رفت ، دليل كند كه زاهدي يابد. اگر روشنائي را ايستاده بيند، دليل كند كه سبب دولت او همانجا بود. اگر اخگر افروخته ديد، دليل كند كه در آن ديار رايت سلطان پديد آيد. اگر در خانه خود اخگر ديد، چنانكه از نور آن خانه روشن بود، دليل كند كه كارش بالا رود و دولتش زياد شود. اگر بيند كه آن اخگر را كشت، دليل كه درخاندان او خصومت و داوري بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.