تعبیر خواب راي دادن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب راي دادن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب راي دادن

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد براي انتخاب كسي رأي مي دهيد ، نشانة آن است كه به زودي غرق در اضطراب و پريشاني خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد در انتخاباتي شركت كرده ايد و با بي ميلي رأي مي دهيد ، نشانة آن است كه احساسات منفي شما بر احساسات مثبت شما غالب مي شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.