تعبیر خواب راننده

 

برای مشاهده « تعبیر خواب راننده » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب راننده

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

راننده : مسافرت با شخصي خوش سفر

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد براي انجام كار يا تفريح ماشين مي رانيد ، علامت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد.

2ـ اگر خواب ببينيد به آهستگي ماشين مي رانيد ، نشانة آن است كه از انجام وظايف خود نتايج مساعدي به دست مي آوريد .

3ـ اگر خواب ببينيد با سرعت ماشين مي رانيد ، نشانة آن است كه با گذشتن از مراحلي خطرناك به كاميابي دست خواهيد يافت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.