تعبیر خواب دوشاب

برای مشاهده « تعبیر خواب دوشاب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب دوشاب

 

محمدبن سيرين گويد :

دوشاب در خواب مال و منفعت است، لكن نه بسيار. اگر بيند دوشاب مي خورد، دليل كه بر قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بيند اندكي دوشاب در دهان نهاد، دليل كه از كسي سخن خوش شنود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.