تعبیر خواب دندان پزشک

 

برای مشاهده « تعبیر خواب دندان پزشک » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب دندان پزشک

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

دندانپزشک : زجر کشيدن ؛ ناراحتي

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشكي روي شما كار مي كند ، نشانة آن است كه به صداقت و درستي شخصي كه با شما معامله اي انجام داده است ، شك خواهيد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد دندانپزشك روي دندان دختري كار مي كند ، علامت آن است كه بزودي رسوايي و ننگي در محيط اطرافتان روي مي دهد و شما را حيرت زده مي كند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.