تعبیر خواب دباغی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب دباغی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب دباغی

 

محمدبن سيرين گويد :

دباغي كردن در خواب ، گذاشتن شغل مردمان بود. اگر كسي به خواب بيند كه دباغي مي كرد ، دليل كه شغل مردمان به صلاح بگذارد. اگر بيند مرده را زنده همي كرد، دليل كه پيشه را دباغي كند.

ابراهيم كرماني گويد :

دباغي در تاويل والي بود كه مردمان سراي ها به وي سپارند و ميراث وارثان قسمت كند و پوست در خواب مال و ميراث بود. اگر دباغي به خواب بيند كه مرده زنده كرده، دليل كه از دباغي بي نياز گردد.

جابر مغربي گويد :

دباغي به خواب ديدن، در تاويل، مردي بود كه صلاح كار بدو بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *