تعبیر خواب دامن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب دامن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب دامن

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد روي دامن كسي نشسته ايد ، نشانة آن است كه در حرفة خود با مشكلي روبرو نخواهيد شد. اگر دختري در خواب ببيند فردي روي دامنش نشسته است ، علامت آن است كه مورد سرزنش و انتقادات ديگران قرار خواهد گرفت .

2ـ اگر ماري بر دامن خود ببينيد ، علامت آن است كه از طرف دشمنان مورد تحقير و اهانت قرار مي گيريد . اگر گربه اي را بر دامن خود ببنيد ، نشانة آن است كه دشمني شما را فريب خواهد داد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.