تعبیر خواب خرتوت

 

برای مشاهده « تعبیر خواب خرتوت » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب خرتوت

اگر بيند خرتوت همي خورد، دليل كه مال خويش به رنج حاصل كند و بر عيال هزينه كند. اگر بيند خرتوت از درخت جمع كرد، دليل كه از مردي بخيل به قدر آن مالي كه كسب خود حاصل كند. اگر بيند خرتوت را به آتش همي پخت، دليل كه پادشاهي مال وي را بستاند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.