تعبیر خواب خبزه

برای مشاهده « تعبیر خواب خبزه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب خبزه

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند خبزه آبگينه در سراي داشت، دليل كه زن را طلاق بدهد.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه خبزه داشت يا كسي به او داد، دليل كه زني خادمه بر قدر خبزه او را حاصل شود يا با زني خادمه وي صحبت افتد و از او منفعت يابد. اگر كسي بيند كه خبزه وي ضايع شد، تاويلش به خلاف اين است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.