تعبیر خواب حيض

 

برای مشاهده « تعبیر خواب حيض » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب حيض

 

محمدبن سيرين گويد :

حيض، مردان را بقا بود در معصيت و زنان را زيادتي مال. اگر مردي بيند كه حائض شد، دليل كه به قدر آن خون او را مال حرام نصيب گردد. اگر مردي بيند كه زنش حائض شد، دليل كه كارهاي دنيا بر وي بسته شود. اگر صاحب خواب مستور بود، دليل كه در كار خويش متحير شود. اگر بيند زنش از غسل پاك شد، دليل كه كار دين و دنيا بر وي گشاده شود. اگر بيند با زن حائض جماع كرد، دليل كه كارهاي دنيائي بر وي آسان شود و بعضي از معبران گويند: كارش دشوار گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.