تعبیر خواب حلاجي

 

برای مشاهده « تعبیر خواب حلاجي » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب حلاجي

 

محمدبن سيرين گويد :

حلاج در خواب مرد قوي بود كه كارهاي مردمان به دست او گشاده شود. اگر بيند كه حلاجي مي كرد، دليل كه او را با مردي به اين صفت كه گفتيم صحبت افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

حلاجي در خواب بر دو وجه بود.

اول: منفعت.

دوم: گشايش كارهاي فرو بسته

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.