تعبیر خواب حقه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب حقه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب حقه

 

محمدبن سيرين گويد :

حقه درخواب زن است يا كنيزكي خرد. اگر بيند حقه او بشكست يا ضايع شد، دليل كه او را ازن زن جدا به مرگ يا به زندگاني.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند حقه داشت منقش كرده و پاكيزه، دليل كه زني توانگر به زني گيرد و از او منفعت يابد. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه زني زشت روي و درويش بخواهد يا كنيزك خرد بدين صفت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *