تعبیر خواب حقنه کردن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب حقنه کردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب حقنه کردن

 

محمدبن سيرين گويد :

حقنه كردن در خواب در خشم شدن باشد و از حالي به حالي، چنانكه از سخن آن بي خويشتن شود و بعضي معبران گويند: حقنه كردن در خواب نيكي شدن عيش و روزي باشد.

جابر مغربي گويد :

حقنه در خواب، دليل بر بازگشتن كاري بود به خداوند خواب كه صلاح آن است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر كسي به خواب ديد او را حقنه كردند و از آن حقنه او را رنج و زياني رسيد، دليل بود بر بدي احوال وي. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر عز و منفعت است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *