تعبیر خواب حساب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب حساب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب حساب

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي در خواب بيند كه حساب مي كرد با كسي ديگر دليل كه در محنت و عذاب افتد و خود را به كار زشتي بدارد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر كسي بيند در قيامت حق تعالي با وي حساب مي كرد و حساب بر وي آسان است، دليل بر رستگاري و خير كند. اگر به خلاف اين است، بد باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

حساب قيامت را درخواب ديدن بر شش وجه است.

اول: پادشاه ظالم.

دوم:نگراني و دل مشغولي.

سوم: سختي و رنج.

چهارم: بدحالي.

پنجم: اندوه وعزا ومشقت.

ششم: عمر كوتاه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *