تعبیر خواب حد زدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب حد زدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب حد زدن

 

محمدبن سيرين گويد :

حد زدن در خواب، دليل بر فراهم كردن كار زنان كند. اگر بيند كه او را حد مي زنند، تاويلش به خلاف اين است.

 

جابر مغربي گويد :

اگر كسي را بيند حد مي زدند، بيننده را نيك است و نيز دلالت بر صلاحيت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است، دليل بر رنج و اندوه است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.