تعبیر خواب حباب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب حباب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب حباب

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

حباب پوکي و پوچي است و در وجه ديگر فساد و گناه و تباهي . اگر در خواب ببينيد که مي خواهيد چراغ خودتان را با حباب يا آباژور بيارائيد عمل خلافي مرتکب شده ايد يا مرتکب خواهيد شد که با تجاهل و ظاهر سازي و فريب مي کوشيد از چشم ديگران پوشيده نگه داريد. حباب اگر شيشه اي باشد رسوائي است و بد نامي که زود حاصل مي شود و چنان چه حباب شيشه اي شما شيري رنگ و مات باشد عمل خلاف و گناه شما چندي مي پايد و پوشيده مي ماند ولي بالاخره به بدنامي و رسوائي مي انجامد. حباب آب و حباب هايي که بچه ها از صابون و با دميدن هواي دهان درست مي کنند همه گوياي پوچي و پوکي است و بي اعتباري کارها و تمينات ما .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

حباب صابون : خوشبختي کوتاه مدت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.