تعبیر خواب جولاهی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب جولاهی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب جولاهی

 

محمدبن سيرين گويد :

جولاه در خواب ، مردي مسافر يا پيك بود، كه در عالم همي گردد. اگر بيند جولاهي جامه همي بافت، با كسي او را جنگ و خصومت افتد، زيرا كه كرباس بافتن به تاويل، جنگ و جدل است. اگر بيند جامه را تمام ببافت، دليل كه اندوهگين شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.