تعبیر خواب جهود شدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب جهود شدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب جهود شدن

 

محمد بن سيرين گويد :

اگر كسي در خواب بيند جهود شد، دليل كه بر راه بدعت بود و جهودان را ياري دهد و قول ايشان را راست دارد. اگر كسي بيند او جهود شد يا ترسا يا مشرك يا بت پرست، دليل بود بر ضلالت و گمراهي او بر خداي تعالي و بهتان و دروغ گويد. اگر بيند از آن كيش برگشت و مسلمان شد، دليل كه گناهي بزرگ از او در وجود آيد و سرانجام توبه كند و به سوي حق تعالي بازگردد. اگر به خواب بيند كه نداند از كدام دين است، يا از كدام قبله نماز مي بايد كرد، دليل كه سرگشته و متحير و سرگردان شود و فروماند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر كسي بيند كه جهود شد، دليل كه صاحب خواب را كاري مشكل پيدا گردد و بر مخالف شريعت سنت يابد، زيرا كه يهود مشتق است از هدي. اگر مُغي را به خواب بيند، دليل كه صاحب خواب به كارهاي دنيا فريفته گردد و غافل بود از كار آخرت.

جابرمغربي گويد :

اگر جهودي در خواب بيند كه مسلمان شد، دليل كه زود بميرد يا مسلمان گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *