تعبیر خواب تکبير کردن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب تکبير کردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب تکبير کردن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي درخواب ديد تكبير مي كرد، دليل كه ازشر دشمنان ايمن شود و درِ خيرات بر وي گشاده شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن تكبير كردن در خواب بر چهار وجه است

اول: ايمني از دشمن

دوم: رستگاري از بلا و فتنه.

سوم: خير و بركت.

چهارم: گشايش كارهاي بسته

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.