تعبیر خواب تولد

 

برای مشاهده « تعبیر خواب تولد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب تولد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تولد

جشن تولد: شما عمر طولاني خواهيد داشت

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد. اگر بيند او را پسري آمد، دليل است او دختري آيد. اگر بيند دختري آورد، دليل است پسر آورد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.