تعبیر خواب تفنگ

 

برای مشاهده « تعبیر خواب تفنگ » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب تفنگ

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ داريد کسي را به دوستي بر مي گزينيد که صديق و راستگو است. ممکن است اشتباه مرتکب شود اما خيانت نمي کند. تفنگ دوست است و دوست صادق است. اگر در خواب ببينيد که تفنگ هاي زيادي داريد با جمعي مي آميزيد که صداقت و پاکي در رفتار و گفتار يا در محيطي کار مي کنند که دوستي لازمه دوام و بقا افراد آن است. چنان چه در خواب ببينيد که تفنگ از دست شما افتاده دوستي را از دست مي دهيد که در سختي ها مي توانستيد بر او متکي باشيد و اگر تفنگي يافتيد يا کسي به شما هديه داد با کسي دوستي مي کنيد که حامي شما خواهد بود. براي دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببينند که با تفنگ کسي را هدف قرار مي دهند.

مولف گويد :

اگر در خواب با تفنگ تير اندازي کرد وازآن گلوله اي خارج نشد ويا گلوله هاي آن فاصله زيادي را طي نکرده و در زمين افتاد و قدرت کافي نداشت دليل بر اين است که فرزندش دختر خواهد بود.

اگر گلوله ها قدرت کافي را داشت و به هدف اصابت کرد دليل که آن شخص را با دلايل وحجت مقلوب کند.

اگر شخصي با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دليل بر اين است که شما را با دلايل کافي قانع خواهد نمود

ليلا برايت مى‏ گويد :

ديدن تفنگ ساچمه‏اى در خواب، بيانگر آن است دايما سعى داريد به ديگران دستور دهيد. تيراندازى با تفنگ در خواب، نشانه‏ى آن است كه موضوعى موجب عصبانيت شما مى‏گردد.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن تفنگ شكاري در خواب ، نشانة آن است كه مشكلات خانواده و فرزندان ، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت .

2ـ تيراندازي با تفنگ دولول شكاري در خواب ، نشانة آن است كه با چنان محيط سردي در خانواده و اجتماع روبرو مي شويد كه رفته رفته خلق و خوي ملايم شما به خلق و خويي غضب آلود تبديل مي گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.