تعبیر خواب تفشله {عدس پخته}

 

برای مشاهده « تعبیر خواب تفشله {عدس پخته} » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب تفشله {عدس پخته}

 

بدان كه تفشله به فارسي عدس پخته است. اگر كسي آن را در خواب بيند، دليل بر غم و اندوه كند.

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند تفشله همي خورد، دليل كه غم و اندوه خورد، يا او را با كسي خصومت افتد و بدان سبب رنجور شود و علي الجمله در تفشله خوردن، هيچ خير و منفعت نباشد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.