تعبیر خواب تعويذ

 

برای مشاهده « تعبیر خواب تعويذ » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب تعويذ

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي به خواب بيند تعويذ با خود داشت از نام هاي خداي تعالي، دليل كه از سختي و غم برهد. اگر وامدار بود وامش گذارده گردد. اگر بيمار است شفا يابد. اگر زنداني است رهائي يابد. اگر در سفر بود به سلامت بازآيد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند تعويذ مي نوشت و به مردم مي داد، دليل كه از او به مردم منفعت رسد. اگر بيند تعويذ مي نوشت و به مردم مي داد، و بها مي ستد، دليل كه اندوهگين شود و متفكر .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.