تعبیر خواب ترمز

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ترمز » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ترمز

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ترمز را در خواب بدون اتومبيل نمي توان ديد. چنانچه در خواب ببينيم سوار اتومبيلي هستيم که ترمز آن مي گيرد نشان خطر نيست بلکه گوياي وحشتي است که از آينده داريم. ترمز نماينده قدرت اراده و توان خويشتن داري ما در خواب است. اگر خواب ديديم که ترمز ماشين ما نمي گيرد نشان آن است که اراده ما سست مي شود و در تصميم گيري ها دچار ترديد و هراس مي شويم که البته خوب نيست. اگر در خواب ديديم که ترمز ماشين خود را تعمير مي کنيم خوب است چون خواب ما مي گويد که در آينده اي نزديک به بازسازي شخصيت خود مي پردازيم .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.